SZKOLENIE PSÓW PRZEWODNIKÓW

dla osób niewidomych

Paweł Zieliński – ekspert (specjalista) szkolenia psów przewodników dla niewidomych

Kompetencje

 • Od 16 lat jestem instruktorem szkolenia psów przewodników,
 • 13 lat pracowałem w Fundacji Labrador Pies Przewodnik w zakresie: 
   • wybór szczeniąt o odpowiednich predyspozycjach
   • koordynacja pracy wolontariuszy wychowujących przyszłego psa przewodnika
   • wyszkolenie psa przewodnika
   • dobór osoby niewidomej do psa przewodnika i przekazanie psa przewodnika - uwzględniające kurs dla osób niewidomych i niedowidzących 
   • spotkania rutynowe i serwisowe pracujących psów przewodników 
 • Ponadto  prowadziłem szkolenia osób,  które uzyskiwały tytuł trenera psa przewodnika 
 • Pełniłem funkcję egzaminatora dla trenerów psów przewodników

DOŚWIADCZENIE

Od trzech lat szkolę psy przewodniki w ramach własnej działalności. Swoją pracę opieram na nowoczesnych metodach szkolenia psów uwzględniając ich dobrostan.

 

Posiadam szerokie doświadczenie w pracy  z psami przewodnikami oparte na standardach Światowej Federacji (IGDF) zrzeszającej organizacje zajmujące się szkoleniem i przekazywaniem psów osobom niewidomym. Aktualnie szkolę psy przewodniki dla norweskiej organizacji, której psy pracują w Norwegii i Szwecji. Miałem okazję podnosić swoje kwalifikacje w kontaktach międzynarodowych z organizacjami o takim samym profilu, między innymi: Guide Dog Training School Slovak Blind and Partially Sighted Union, VBM Szwajcaria, KNGF Holandia i Hulphond Holandia. 

WSPÓŁPRACA


Do współpracy zapraszam także krajowe organizacje  ceniące sobie wysoką jakość proponowanych usług w zakresie szkolenia psów przewodników w Polsce oraz prowadzenia kursów dla osób ubiegających się o tytuł trenera psa przewodnika.