Przekazanie psów przewodników

W dniu 22 lipca zakończyłem swój pilotażowy projekt współpracy z Norwegią przekazując dwa wyszkolone przeze mnie psy przewodniki.

Frodo i Bianka trafiły do swej macierzystej organizacji w Norwegii, gdzie po okresie przystosowawczym służyć będą swym niewidomym przewodnikom.